Zakladatel


Zakladatelem svěřenského fondu může být jakákoliv svéprávná fyzická či právnická osoba, a to jak tuzemská, tak zahraniční.

essay writing

Zakladatel může být současně svěřenským správcem i obmyšleným.

Read more about dead or alive 2 slot