Investiční svěřenský fond

Svěřenský fond lze založit rovněž za účelem podnikání a dosahování zisku.

Zabezpečovací svěřenský fond

Zakladatel svěřenského fondu může prostřednictvím fondu zajistit sebe nebo své blízké.

Dědický svěřenský fond

Dědický svěřenský fond lze zřídit pořízením pro případ smrti (závětí).

Prague Trust

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Kučera & Associates, právní firmy s mnohaletou praxí v oboru obchodního práva, věnovaných problematice svěřenských fondů.

Naše kancelář jako jedna z prvních založila ve spolupráci s přední notářskou kanceláří majoritní svěřenský fond. Díky tomu jsme získali cennou zkušenost v oblasti práva fondů včetně specifik týkajících se stanov a zakládajících dokumentů.

Svěřenské fondy jsou velmi vhodným nástrojem pro ochranu majetku, investice, zabezpečení osob i charitu. Naše stránky mají za účel podat základní informace ohledně svěřenských fondů v České republice a nabídnout poradenství a asistenci při zakládání, správě, zvyšování majetku a likvidaci svěřenských fondů.

Svěřenský fond je účelově osamostatněný majetek bez právní subjektivity – majetek bez pána – sloužící ke stanovenému účelu, soukromému, či veřejnému.

Vzniká tím oddělené vlastnictví, k němuž původní vlastník nemá vlastnická práva. Tato práva vykonává takzvaný svěřenský správce, který není vlastníkem majetku ve fondu, ale je povinen ho šetřit, rozmnožovat, dbát o naplňování jeho účelu a respektovat práva obmyšlených neboli beneficientů fondu. Správci tedy náleží plná správa zakladatelem vyčleněného majetku. Právo na plnění z fondu pak má zmíněný obmyšlený, který rovněž může vykonávat dozor nad činností správce.

Fond s veřejně prospěšným účelem může sloužit výhradně k dosahování obecného blaha, správcem smí být jen bezúhonná osoba a majetek zakladatele musí pocházet z poctivých zdrojů.

Fond se soukromým účelem může být zřízen ve prospěch určité osoby nebo k její památce, může sloužit rovněž k investičním účelům pro dosažení zisku. Zisk je pak rozdělován mezi osoby určené statutem.

Svěřenské fondy jsou podobné nadacím, liší se od nich však zejména nedostatkem právní osobnosti, větší variabilitou účelu, absencí veřejnoprávního dohledu nad nimi a případně i dočasným trváním.