Daň z nabytí nemovitých věcí

Za nabytí vlastnického práva k nemovité věci se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považuje také vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu. Dani z převodu nemovitých věcí však podléhají pouze úplatné převody, bezúplatné vložení nemovitosti do svěřenského fondu tedy dani z nabytí nemovitých věcí nepodléhá.

Úplatný převod nemovitosti z nebo do svěřenského fondu není od daně osvobozen, podléhá proto stejné dani jako jiné převody. Za úplatný převod je považován i takový převod, při němž je jako protiplnění za nemovitost poskytnuto nepeněžité plnění.

Daň z převodu nemovitosti se vztahuje pouze na převody nemovitostí nacházející se na území ČR. Sazba daně z převodu nemovitosti činí v ČR v současné době 4 % z hodnoty nemovitosti.

V případě, kdy je nemovitost úplatně převáděna svěřenským správcem ze svěřenského fondu, je poplatníkem svěřenský fond, ledaže se strany ve smlouvě dohodnou, že poplatníkem je nabyvatel. Je-li poplatníkem svěřenský fond, jakožto převodce, je nabyvatel ručitelem.

V opačném případě, kdy je nemovitost za úplatu nabývána do svěřenského fondu, je poplatníkem převodce, ledaže se strany ve smlouvě dohodnou jinak. Bude-li poplatníkem převodce, svěřenský fond bude ručitelem.