Daň z přidané hodnoty

Pro účely zákona o DPH se na svěřenský fond hledí jako na právnickou osobu, daňové povinnosti tak má svěřenský fond shodné jako běžná právnická osoba.