Daň z příjmu svěřenského fondu


Svěřenský fond je poplatníkem daně z příjmů právnických osob. Předmětem daně nejsou příjmy svěřenského fondu z vyčlenění majetku do svěřenského fondu a ze zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou nebo závětí.

Pro účely zákona o daních z příjmů se má za to, že svěřenský fond zřízený podle právních předpisů ČR má sídlo na území ČR a je proto daňovým rezidentem ČR. Daňoví rezidenti ČR mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.