Dědický svěřenský fond


Dědický svěřenský fond lze zřídit pořízením pro případ smrti (závětí).

Zakladatel svěřenského fondu může stanovením podmínek výplaty určit účel, či jinak kontrolovat výplatu dědicům i po své smrti a zabránit např. zneužití majetku či plýtvání s tímto majetkem.

Zakladatel tak má jistotu, že i po jeho smrti bude s jeho majetkem nakládáno dle jeho vůle a může prostřednictvím dědického fondu zajistit efektivní mezigenerační transfer svého jmění.