Investiční svěřenský fond


Svěřenský fond může být založen také čistě za účelem podnikání a dosahování zisku.

Zakladatel se navíc nemusí obávat, že v případě neúspěchu by si věřitelé dělali nárok na jeho zbývající majetek, neboť vznikem fondu oddělí svůj majetek od majetku fondu.

Zisk může být rozdělený také mezi osoby jmenované statutem i odlišné od osoby obmyšleného. Zákon tak připouští další investory do fondu jako podílníky na zisku.