Může být správcem sám zakladatel svěřenského fondu?

Česká právní úprava umožňuje, aby zakladatel byl zároveň správcem svého svěřenského fondu, avšak nemůže být jediným správcem. Chcete-li tedy být správcem svého svěřenského fondu, bude nezbytné, aby byla vedle Vás správcem též jiná osoba, která nebude zakladatelem ani obmyšleným svěřenského fondu.