O nás

Mgr. Jiří Kučera
advokát a řídící partner advokátní kanceláře Kučera & Associates

Prague Trust je projektem advokátní kanceláře se sídlem v Praze, v jejímž kolektivu pracují lidé s profesními zkušenostmi v oboru, jejichž délka dosahuje až dvaceti let. Přestože kancelář vznikla na počátku roku 2007, většina jejích právníků získala dostatek zkušeností jak v advokátních kancelářích, ať už mezinárodních či lokálních, tak i v podnicích, kde získali potřebné zkušenosti s právem, které se pojí k provozování obchodu a výroby v Česku i v mezinárodním prostředí. Advokátní kancelář poskytuje právní služby pro obchodní společnosti i jednotlivce, zejména, ale nejenom komplexní právní servis v souvislosti s provozováním podniků. Jedná se především o flexibilní servis v oblasti korporátního práva, smluvních závazků, práva veřejných zakázek, pracovního práva, právních vztahů k nemovitostem, stavebního práva, pojistného práva, práva mezinárodního obchodu i správního práva.