Proč je vhodné svěřenský fond založit?

Založení svěřenského fondu může být odůvodněno různými potřebami a zájmy; v prvé řadě je založení svěřenského fondu vhodné v případě, máte-li zájem na ochraně svého majetku pro budoucí generace či před exekucemi a výkonem rozhodnutí. V zahraničí a zejména v angloamerických zemích má zakládání svěřenských fondů dlouhou tradici a je velmi obvyklé.

Svěřenský fond je velmi lákavým řešením, např. chcete-li uchovat peníze svým vnoučatům, avšak nikoli skrze dědické řízení, chcete-li předat peníze svým dětem a chcete-li jejich vyplacení podmínit určitou okolností, např. ukončením studia. Jedná se též o vhodné řešení, jste-li např. podnikatelem a rádi byste uchránili svůj majetek před hrozbou exekuce či insolvence, neboť majetek ve fondu je nedostupný pro věřitele zakladatele, svěřenského správce i obmyšlených. Svěřenský fond je také vhodný např. tehdy, chcete-li peníze do něj vložené vyplácet na dobročinný účel, avšak bez nutnosti zakládat nadaci či nadační fond.