Změna účelu a statutu svěřenského fondu


Svěřenský fond musí mít ve statutu vymezený svůj účel. Účel svěřenského fondu může být veřejně prospěšný nebo soukromý, soukromým účelem může být i investování pro dosažení zisku, který se bude dělit mezi zakladatele či jiné osoby určené statutem.

Zákon nevylučuje možnost určit ve statutu způsob změny statutu či účelu svěřenského fondu, je proto dle našeho názoru možné jak statut, tak účel fondu, měnit ve statutu upraveným způsobem.